Uitslag en verklaring Harland Awards Boekprijs 2017

Met spijt delen we mee dat het dit jaar niet mogelijk is gebleken een winnend boek aan te wijzen. Het prijzengeld wordt verdeeld onder de vijf in principe gelijk geëindigde shortlist-auteurs. De toelichting van de eindjury staat hieronder.

Door een discrepantie tussen de instructies voor voorselectie-jury en eindjury is er pas in een laat stadium gerealiseerd dat de kwaliteit van de shortlist dit jaar niet heeft kunnen leiden tot een winnend boek. De voorselectie heeft in opdracht van de organisatie vooral gelet op de mate waarin fantastische elementen toegepast werden in de boeken. De meerderheid van de eindjury heeft daarentegen, zich onbewust van eerdere instructies, in de vijf boeken van de shortlist de basiskwaliteiten van een goede fantastieke roman gezocht en in te lage mate gevonden. Een vroeger tussentijds overleg tussen de beide jury’s en instructies die op elkaar afgestemd waren, had een beter en vroegtijdiger beeld gegeven van de kwaliteit van de shortlist van dit jaar. Daarnaast is ontdekt dat er in de loop van het proces onhandige handelingen zijn verricht, die voorkomen hadden kunnen worden door een betere vinger aan de pols. Het organiseren van een Harland Award (verhaal of boek) is een enorme en complexe klus en dat moet en mag niet onderschat worden. Ook en zeker door onszelf niet. Daar zijn wij in gebreke gebleven.

Oprecht en met alle respect voor zowel de deelnemers als de juryleden en met als enige doel het bevorderen van het fantastische boek, nemen wij de naar ons idee beste keuze: het niet aanwijzen van één winnaar van de Harland Award Boekenprijs en het verdelen van het prijzengeld over de vijf in principe gelijk geëindigde auteurs.

In het proces van het komen tot deze lastige en voor niemand gewenste oplossing, heeft één organisatie- en bestuurslid besloten terug te treden.

Het proces en het reglement zal na deze editie zorgvuldig worden geëvalueerd en indien nodig gereviseerd. Onze welgemeende excuses voor een niet-feestelijke afronding van deze editie van de Harland Award Boekenprijs.

De organisatie van de Harland Awards en het bestuur van de Stichting Fantastisch Genre,

Jorrit de Klerk
Mariska Reniers
Martijn Lindeboom
Heidi van der Vloet
Davey Cobben


Juryrapport Harland Awards

Dit is niet een gangbaar juryrapport, om de eenvoudige reden dat de jury na hevige interne discussie tot het besluit is gekomen dit jaar de Harland Award Boekprijs níet uit te reiken. De reden is wellicht eenvoudig, de beslissing was dat absoluut niet. Het verdriet de jury zeer dat we in ruime meerderheid tot de conclusie zijn gekomen dat wat ons betreft geen van de genomineerde boeken een kwaliteitsnorm haalde die wij noodzakelijk achten voor de lauwerkrans die de Harland Award is. We houden allemaal van de genreliteratuur waarvoor de prijs bedoeld is, en zien het ook als onze taak – niet alleen als jury, maar ook op persoonlijke titel – de ontwikkeling daarvan te bevorderen. We moesten concluderen dat we op termijn schrijvers noch lezers een dienst zouden bewijzen wanneer we onze twijfel over de kwaliteit van de shortlist niet leidend zouden laten zijn in ons uiteindelijke besluit.

Dit spijt ons voor de organisatie, die zich met hart en ziel voor deze prijs inzet, maar vooral ook voor de genomineerden, die we een fijnere boodschap hadden gegund, en die absoluut een felicitatie verdienen voor hun werk en voor het behalen van de shortlist. Bovendien herkent en waardeert de jury hun liefde voor het genre. Het is daarom ook dat we hebben voorgesteld het prijzengeld gelijkelijk onder de genomineerden te verdelen.

De jury hecht er aan in dit forum aandacht te schenken aan hetgeen ons beviel aan de genomineerde boeken. We waren te spreken over de humor in De val van Scribopolis – boek 1, over de intertekstualiteit en over de wijze waarop Peter van Olmen een vlot geschreven verhaal voor de jeugd gebruikt om jongeren op het spoor te zetten van klassieke teksten uit de wereldliteratuur – lovenswaardig in een tijd waarin leesbevordering meer dan noodzakelijk is. Ook de uitputtende world-building van de gelaagde boswereld in Garvin Pouws Schaduwkoningin maakte indruk op de jury. J. Sharpe heeft met Syndroom een bovennatuurlijke thriller geschreven, die opvalt door de razende vaart en door het gewiekste gebruik van een bestaand syndroom – het syndroom van Kleine Levin – en de inzet van de Scandinavische tegenhanger van Klaas Vaak. Kim ten Tusscher weet in Bloed een balans te vinden tussen grootschalige en persoonlijke conflicten, in een plot dat ruimte biedt aan politiek machtsspel en enkele complexere personages. Jeroen van Unen, tot slot, heeft met dit tweede deel in zijn Nachtuilen-reeks, De slang van Havilah, een spannend jeugdboek geschreven, met een glansrol voor poes Loesje.

Wat de jury miste op de shortlist was een ambitieniveau dat voor een prijswinnend boek noodzakelijk is. Dan gaat het om stijl, om thematische diepgang, originaliteit, uitdieping van personages. Dit jaar schoot de shortlist op deze punten helaas tekort. We zijn er van overtuigd dat het genre van de Nederlandstalige fantasy alleen tot bloei kan komen als schrijvers steeds opnieuw worden uitgedaagd aan de hoogste kwaliteitseisen te voldoen. Het is de indruk van de ruime meerderheid van de jury dat de genreliteratuur in ons taalgebied nog veel aan kwaliteit kan winnen. Wij, die ons hart hebben verpand aan het genre, willen daar graag aan bijdragen. We hopen dan ook zeer dat dit juryrapport en dit pittige besluit niet wordt opgevat als een hautaine terechtwijzing, maar als een uitdaging van een groep fervente liefhebbers, een voorzet voor debat, en vooral ook: als een aanmoediging met meer ambitie en durf te werk te gaan.

De eindjury,

Dave Cobben
Isabel Hoving
Auke Hulst
Eva Koreman
Renée Vink