De Harland Award Verhalenwedstrijd wordt toegekend aan het beste Nederlandstalige korte verhaal met fantastische elementen. De wedstrijd benadrukt de kwaliteit en de originaliteit van de ingezonden verhalen. Door kwaliteit en originaliteit in de wedstrijd een grote rol te laten spelen, streeft de Harland Award Verhalenwedstrijd ernaar om Nederlandstalige schrijvers in de verbeeldingsliteratuur het beste uit henzelf te laten halen en oorspronkelijke Nederlandstalige fantasy, sciencefiction en horror op de kaart te zetten.

Om de Harland Award Verhalenwedstrijd elk jaar opnieuw naar een hoger niveau te tillen, wordt er voorafgaand aan elke editie een evaluatie gehouden. Na positieve verbeteringen zoals het Harland Awards Informatiesysteem (HARIS) dat ervoor zorgde dat het proces van inzending tot het bezorgen van het juryrapport haast automatisch verliep, was de organisatie genoodzaakt enkele bijsturingen te doen in het format en de wijze van beoordeling van de Verhalenwedstrijd.

Van drie naar twee beoordelingsrondes

Een belangrijke wijziging die de organisatie van 2017 doorvoert, is het schrappen van één beoordelingsronde, namelijk de voorselectie. Deze keuze is gemaakt, omdat de nieuw aangestelde organisatie en critici de manier waarop de voorselectie geregeld was als niet optimaal beschouwt. Het gevolg is dus dat er nog maar twee juryrondes zijn: een selectieronde en een conclaaf met elk een eigen jury.

De selectieronde

  • Alle verhalen worden beoordeeld door een jury door middel van vooraf bekendgemaakte beoordelingscriteria.
  • De individuele beoordelingen van alle juryleden komen samen in één ranglijst.
  • De jury komt samen om de ranglijst goed te keuren en/of gemotiveerd bij te sturen om een consensuswinnaar (een verhaal dat door zijn veilige, maar niet buitengewone inhoud bovenaan komt drijven, maar bij bijna geen enkel jurylid op de eerste plaats stond) te voorkomen.
  • De beste verhalen (maximaal 10) volgens de goedgekeurde ranglijst, komen op de shortlist te staan en zullen worden gelezen door het conclaaf.

Het conclaaf

  • De juryleden bereiden het conclaaf voor door het lezen van de verhalen die op de shortlist staan. Zij worden niet op de hoogte gebracht van de rangschikking van de selectieronde.
  • Na een eerste discussie zullen de juryleden overgaan tot het verkiezen van de Eerste prijswinnaar van de Verhalenwedstrijd.
  • Het winnende verhaal heeft minimaal 60% van de stemmen nodig. Indien de benodigde meerderheid niet wordt gevonden, vallen de verhalen waarop niet gestemd is, samen met het verhaal dat de minste stemmen ontving af en herhaalt dit proces zich tot er wel een winnaar is (zie reglement voor de volledige procedure).

Beoordeling van de verhalen

Net als vorig jaar zal de organisatie weer werken met een puntensysteem van wegingscriteria. Dit jaar heeft de organisatie ervoor gekozen om de originaliteit van de verhalen een groot gewicht te geven in de beoordeling van de jury. Daarnaast wordt ook de manier waarop het fantastische element in het verhaal is verwerkt, beoordeeld. Ook zal er een kwaliteitsdrempel zijn op het vlak van het schrijven in de Nederlandse taal. Dat betekent dat verhalen die onvoldoende aan de regels van de algemene standaardtaal beantwoorden vroegtijdig uit het selectieproces zullen worden gefilterd.

Alle deelnemers zullen uiteraard nog steeds feedback ontvangen. De organisatie hoopt immers hierdoor deelnemende schrijvers te motiveren in hun schrijfproces om zo nog beter te worden en wie weet ooit de winnaar van de Harland Award Verhalenwedstrijd te worden. Wel zullen verhalen die laag gerangschikt zijn een meer generiek rapport ontvangen dan verhalen die in de middenmoot of hoger zijn gerankt: hoe hoger een verhaal eindigt, hoe meer genuanceerd het beoordelingsproces is geweest.

Met deze hervorming van de Harland Award Verhalenwedstrijd hoopt de organisatie talent te stimuleren om het beste uit zichzelf te halen. Door te streven naar de hoogst haalbare kwaliteit en originaliteit is de organisatie ervan overtuigd dat Nederlands talent in het Fantastische Genre in de toekomst een groter podium zal krijgen.

 

Het reglement van de Harland Award Verhalenwedstrijd 2017 wordt zeer binnenkort gepubliceerd.