REGLEMENT HARLAND AWARDS ROMANPRIJS 2016

De Harland Awards Romanprijs is de bekroning voor oorspronkelijk Nederlandstalige romans die vallen binnen de fantastische genres. Onder de fantastische genres vallen onder andere alle vormen van sciencefiction, fantasy, horror en magisch realisme, dus boeken waarin elementen voorkomen die niet in de werkelijkheid (kunnen) bestaan.

DOELSTELLING EN ORGANISATIE

 1. De Harland Awards Romanprijs is een gejureerde literaire prijs voor de fantastische genres, georganiseerd door de Stichting ter bevordering van het fantastische genre. Deze Harland Award wordt toegekend aan de beste oorspronkelijk Nederlandstalige roman van het jaar. De ingezonden boeken worden beoordeeld door een deskundige jury.
 2. De Harland Awards Romanprijs heeft als doelen:
 • Het stimuleren van Nederlandstalige auteurs in het fantastische genre;
 • Het promoten en bekend maken van Nederlandstalige auteurs bij het grote publiek;
 • Het stimuleren van het fantastische genre en het aantrekkelijk maken van het genre voor boekhandel en publiek.
 1. De winnaar van de Harland Awards Romanprijs ontvangt 2.500 euro en een trofee.
 2. Juryleden en organisator(en) zijn uitgesloten van deelname.

KWALIFICATIES DEELNAME

 1. Oorspronkelijk Nederlandstalige romans die tussen 1 januari 2016 en 31 december 2016 voor het eerst in de Nederlandse taal zijn gepubliceerd, kunnen worden ingezonden door uitgeverij of auteur. Onder romans verstaan wij boeken met een lengte van 40.000 woorden of meer.
 2. Herdrukken, herziene edities en aangepaste uitgaven zijn nadrukkelijk van deelname uitgesloten.
 3. Deelnemende romans behoren tot de fantastische genres: sciencefiction, fantasy, horror en magisch realisme in brede zin. In geval van twijfel over geschiktheid voor deelname beslist de organisatie.
 4. Van deelname zijn uitgesloten: verhalenbundels, poëzie en kinderboeken. Young Adult boeken (bedoeld voor lezers van 13 jaar en ouder, NUR codes 284 en 285) zijn wel toegestaan.
 5. Ook van deelname zijn uitgesloten: titels die enkel als ebook zijn verschenen of die geen ISBN hebben.
 6. In geval van twijfel over geschiktheid voor deelname beslist de organisatie.
 7. Indien een titel afgekeurd wordt voor deelname worden de boeken niet teruggestuurd en deelnamegeld wordt niet teruggestort.

INZENDEN

 1. Elke titel dient in drievoud te worden ingezonden. De inzender verplicht zich bij deelname om, mocht de titel genomineerd zijn voor de shortlist, nog twee extra exemplaren van de betreffende titel in te sturen.
 2. Het is mogelijk voor uitgevers of auteurs om alle in aanmerking komende titels in één of meerdere pakketten toe te sturen, mits elke titel in drievoud aanwezig is.
 3. Deelnemende titels kunnen vanaf 15 oktober 2016 worden ingezonden naar:

Harland Awards
Fossemaheerd 152
9737 KK Groningen

Daarnaast is het mogelijk om deelnemende titels tijdens de door de Stichting georganiseerde Mass Signing tijdens Imagicon op 15 oktober 2016 in te leveren bij een aan te wijzen vertegenwoordiger van de Stichting.

 1. Elke inzending dient vergezeld te gaan van een brief met daarin de volgende informatie:
 • Onderwerp: Inzending(en) Harland Awards 2016;
 • Naam en adres van de contactpersoon, met tenminste een werkend e-mailadres;
 • (Een lijst met) de auteur(s) en titel(s) van de bijgevoegde roman(s);
 • Indien de inzending onderdeel is van een lopende romanserie (tweeluik, trilogie, etc), dient u zorg te dragen dat de jury voldoende context heeft om de roman goed te kunnen lezen, door een samenvatting van maximaal tweehonderd woorden per voorgaand reeksdeel mee te sturen (in drievoud).
 1. U ontvangt zo snel mogelijk een ontvangstbevestiging per e-mail.
 2. De deadline voor inzenden is op 9 januari 2017 (datum poststempel).
 3. De deelnamekosten bedragen €35,00 per titel.

Deelnamekosten moeten uiterlijk 9 januari 2017 naar onderstaand rekeningnummer overgemaakt zijn, onder vermelding van de titel en auteur van de inzending. Bij meerdere titels vermeldt u welke uitgever/inzender u bent. De organisatie houdt rekening met een uiterste afhandelingstermijn van de bank van vijf dagen daarna. Het rekeningnummer waar naartoe overgemaakt dient te worden is: NL28 INGB 0006 5260 64 t.a.v. Stichting ter Bevordering van het Fantastische Genre. Voor overmaking van buiten Nederland is het BIC nummer nodig. Voor deze rekening is dat: INGBNL2A.

VERLOOP

 1. Uit alle inzendingen wordt een shortlist van vijf titels gekozen door een onafhankelijke, deskundige jury. Deze shortlist wordt ruim voor de uitreiking bekend gemaakt. Alleen de titels op deze shortlist mogen zich ‘genomineerd voor de Harland Awards’ noemen.
 2. Een onafhankelijke, deskundige jury kiest de winnaar. Van uitgevers wordt verwacht dat zij hun genomineerde auteurs stimuleren om bij de uitreiking van de Harland Awards in april 2017 aanwezig te zijn.

SLOTBEPALING

 1. In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist de organisatie. Deelname aan de wedstrijd betekent acceptatie van dit reglement.