Artikel 3b.

In de Harland Award Verhalenwedstrijd 2018 zijn de extra prijzen:

  • 1e prijs: € 1.000
  • 2e prijs: € 300
  • 3e prijs: € 100
  • Debutantenprijs: € 50
  • Feniksprijs: € 50


Deze extra prijzen zijn altijd bedoeld om de deelnemers verder te helpen, zij het monetair, zij het in ondersteuning op wat voor manier dan ook.

Artikel 5.

De kern van deze regel is dat een auteur verbonden kan zijn aan maximaal twee inzendingen. Stel bijvoorbeeld dat Fatima, Ron en Mika gedrieën een verhaal inzenden. Schrijven Ron en Mika daarnaast nog samen een inzending, dan kan alleen Fatima daarna nog een verhaal insturen.

Artikel 6.

Er is geen eenduidend definitie van de genres fantasy, sciencefiction, horror en magisch realisme te geven, vandaar dat het onder het kopje ‘fantastiek’ in brede zin is gevangen.

Artikel 7.

7.500 woorden is de bovengrens, geen doelstelling; er is uitdrukkelijk geen bezwaar tegen het insturen van (veel) kortere verhalen.

Artikel 9.

De regels voor de opmaak zijn bedoeld om het verwerken van verhalen voor de jury en de organisatie gemakkelijker te maken, maar ook als voorbereiding op de praktijk: veel tijdschriften en uitgeverijen leggen voorschriften voor opmaak op aan verhalen. Zie ook Manuscriptopmaak.

Artikel 10.

De bestandsformaten DOCX en RTF zijn door hun open structuur goed geschikt voor automatische verwerking. Het oude Word-formaat DOC leent zich daar veel minder voor en wordt daarom niet geaccepteerd.

Artikel 11.

Denk bij de anonimiteitseis ook aan het hergebruik van karakters en/of werelden die je eerder in verhalen hebt verwerkt. Als een jurylid een dergelijk element herkent als van jou, kan dat dus diskwalificatie betekenen. Een goede reden om een fonkelnieuw verhaal te schrijven in plaats van verder te bouwen op eerder bedachte werelden of karakters!

Artikel 14.

Om het risico van technische storingen voor te zijn, doe je er goed aan om zo vroeg mogelijk een voltooide versie van je inzending op te sturen. Bij twijfel over de tijdigheid van een inzending is bij inzending per e-mail de tijd waarop de mail volgens de header door de eerste SMTP-server is ontvangen doorslaggevend. Indien inzending via een webpagina verloopt, geeft het geregistreerde tijdstip in de webapplicatie de doorslag.

Artikel 15.

De inzendmethode wordt ruim op tijd openbaar gemaakt op de website van de Harland Awards. Naar verwachting wordt inzending, verwerking, beoordeling en juryrapportage met ingang van 2017 vrijwel volledig met automatisering ondersteund.

Artikel 16.

Naast identificatie dient de informatie over verhaal en auteur ook voor het samenstellen van geaggregeerde statistische informatie.

Artikel 17.

De deelnamekosten voor ingezonden verhalen zijn bewust zo laag mogelijk gehouden om het auteurs makkelijk te maken mee te doen. De binnenkomende deelnamegelden worden ingezet om de prijzen van de Harland Award Verhalenwedstrijd te financieren.

De organisatie maakt ruim op tijd op de website bekend hoe en naar welke rekening het deelnamegeld moet worden overgemaakt.

Omdat bankoverschrijvingen mogelijk te laat zouden kunnen binnenkomen bij de organisatie, zeker als het een overboeking vanuit het buitenland is, is er een veiligheidsmarge van vijf dagen ingebouwd. Dit neemt niet weg dat het deelnamegeld alsnog op tijd binnen moet zijn, dus maak het geld tijdig over.

Artikel 19 en 20.

Voor de Harland Award verhalenwedstrijd wordt geen shortlist of overzicht van hoog geëindigde verhalen bekend gemaakt, voorafgaand aan de uitreiking. Dit om de spanning voor eenieder hoog te houden tot en met de uitreiking en deelnemers te stimuleren naar de uitreiking te komen.

Artikel 21.

Het hangt van de plaatsing af hoe uitgebreid en individueel de feedback zal zijn. Lager geplaatste verhalen krijgen bijvoorbeeld een beknopt commentaar met een aantal aanwijzingen ter verbetering, terwijl shortlistverhalen eerder meer gedetailleerde specifieke feedback krijgen.