NIEUW: OpenOffice ODT-bestanden worden ook geaccepteerd. Een deelnemer wees ons erop dat OpenOffice niet naar DOCX kan opslaan, en dat opslaan naar RTF vanuit OpenOffice niet het gewenste resultaat geeft. Daarom accepteren we per direct ook ODT-bestanden, die OpenOffice wél kan opslaan.

Voor het invoegen van de verhaaltitel bovenaan elke pagina vanaf pagina 2 (regel 11 hieronder) en het paginanummer onderaan elke pagina (regel 12) is nu als extra service een instructie voor Microsoft Word en OpenOffice beschikbaar!

Zie voor alle details over de manier van inzenden de pagina over dat onderwerp.

Met ingang van de editie 2016 van de Harland Awards Verhalenwedstrijd hanteert de organisatie een voorgeschreven opmaak voor de ingezonden verhalen:

 1. Papierformaat A4
 2. Marges rondom 2,5cm
 3. Regelafstand 1,5
 4. Lettertype Times New Roman (of equivalent), 12pt > Toelichting
 5. Eerste regel van elke alinea 1cm ingesprongen > Toelichting
 6. Géén witregels tussen opeenvolgende alinea’s > Toelichting
 7. De titel van het verhaal bovenaan pagina 1, gevolgd door één witregel. Het verhaal begint dus op regel 3 van pagina 1  > Toelichting
 8. Vanaf pagina 2 de titel gecentreerd in de kopregel > Toelichting
 9. Op alle pagina’s het paginanummer gecentreerd in de voetregel > Toelichting
 10. Na het einde van het verhaal één witregel en op de volgende regel het gecentreerde woord ‘EINDE’ > Toelichting
 11. Opslaan als Microsoft Word DOCX, OpenOffice ODT, of RTF > Toelichting
 12. Bestandsnaam = titel van het verhaal
 13. Geen afbeeldingen of illustraties > Toelichting
 14. Anonimiseer jouw verhaal! Verwijder alle identificerende gegevens uit het document, inclusief de bestandseigenschappen. Hier lees je hoe.

Download het opmaak-template

Om het voldoen aan deze regels gemakkelijk te maken, hebben we een sjabloon (template) ontwikkeld.

Redenen voor richtlijnen

We schrijven om een aantal redenen de opmaak van de manuscripten zo precies voor:

 • Als schrijver is je belangrijkste taak de inhoud van je verhaal. Wij hopen je dus vooral niet tot een last zijn met deze opmaakregels. Het is echter voor de jury aangenamer als alle verhalen dezelfde lay-out hebben. Dat leest vlotter.
 • Als je de ambitie hebt om je verhalen in te sturen naar uitgeverijen en tijdschriften, wordt je daar ook geconfronteerd met dit soort richtlijnen. De Harland Awards Verhalenwedstrijd heeft als doel om de deelnemende schrijvers te helpen groeien en professionaliseren; dit is daar onderdeel van.
 • Met andere woorden: de inhoud van je verhaal is jouw domein; de vormgeving is het domein van uitgevers, redacteurs en in dit geval de wedstrijdorganisatie.
 • Consistente opmaak borgt dat de jury op de inhoud kan oordelen, zonder afgeleid te worden door verschillen in opmaak.
 • Als we van tevoren weten welke opmaak we kunnen verwachten, is het veel makkelijker om de verhalen te verwerken in de beoogde automatisering van het wedstrijdproces.

Toelichting op een aantal specifieke punten

Punt 4. We willen één lettertype voor alle inzendingen en hebben gekozen voor een gangbaar serif-font, omdat serif-fonts in het algemeen het prettigst lezen.

Punt 5 en 6: We willen dat de manuscripten lezen zoals een gedrukt verhaal of boek, met doorlopende tekst en aaneengesloten alinea’s. Daarbij is prettig als de alinea’s inspringen, om de alinea-overgang duidelijk te maken.

Punt 8, 9 en 10: Voor juryleden die de verhalen willen uitprinten willen we graag dat het eenvoudig is om losse pagina’s in de juiste volgorde bij elkaaar te zoeken. (Zie ook het handige instructiedocument voor Microsoft Word en OpenOffice Writer.)

Punt 11: Voor de automatische verwerking die we voor ogen hebben, is noodzakelijk dat de verhalen worden ingezonden in een open, toegankelijk bestandsformaat. DOCX, ODT en RTF voldoen daaraan; bijvoorbeeld DOC niet.

Punt 13: Afbeeldingen en illustraties leiden af van de tekst en zou je als schrijver niet nodig moeten hebben.