reglement harland award verhalenwedstrijd 2018

LET OP: Alle details van het inzenden staan op een rijtje op de pagina over het inzenden van verhalen. Deze bevat méér informatie dan het reglement.

 

De Harland Award Verhalenwedstrijd is een jaarlijkse bekroning van de beste korte verhalen in het fantastische genre. De Harland Award voor het beste korte verhaal wordt elk jaar uitgereikt op het Dag van het Fantastische Boek.

 

INHOUD

DOELSTELLING EN ORGANISATIE

1. De Harland Award Verhalenwedstrijd is een gejureerde verhalenwedstrijd voor de verbeeldingsgenres, onder toezicht van de Stichting Fantastische Genre, waarbij de ingezonden korte verhalen anoniem beoordeeld worden door een deskundige jury. Deze jury zal tezamen een winnaar bepalen en de prijzen uitreiken. Het niet uitreiken van de prijs is geen optie. Bij een twijfel aan kwaliteit kan een jurylid ervoor kiezen zijn jurytaak naast zich neer te leggen. De winnaar zal dan worden gekozen door de overgebleven juryleden.

 

2. De Harland Award verhalenwedstrijd heeft als doelen:

  • de bevordering van het fantastische genre in het Nederlands taalgebied;
  • schrijvers uitdagen om een goed leesbaar en boeiend kort verhaal te schrijven;
  • schrijvers helpen zich te ontwikkelen door iedere inzending te beoordelen en te voorzien van commentaar;
  • de beste verhalen onder de aandacht te brengen van een groter publiek.

 

3. De prijzen zijn in elk geval:

  • een geldbedrag voor de winnaar van de Harland Award voor het beste fantastische verhaal, waarvan de hoogte voor aanvang van de wedstrijd bekend wordt gemaakt;
  • Andere prijzen zoals voor aanvang van de inzendtermijn bekend gemaakt door de organisatie. > Toelichting

 

4. Juryleden, organisator(en) en bestuursleden van de Stichting ter bevordering van het fantastisch genre zijn uitgesloten van deelname.

Terug naar inhoud

 

DEELNAME

5. Per auteur kan men deelnemen met maximaal twee verhalen, al dan niet in samenwerking geschreven met een of meer andere auteurs. > Toelichting

 

6. Deelnemende verhalen behoren tot de fantastiek: fantasy, sciencefiction, horror en magisch realisme in brede zin. In geval van twijfel over geschiktheid voor deelname beslist de organisatie. > Toelichting

 

7. Deelnemende verhalen mogen maximaal 7.500 woorden lang zijn, waarbij de titel wél meetelt, maar de kop- en voetteksten en de vermelding ‘EINDE’ aan het eind niet. > Toelichting

 

8. Deelnemende verhalen dienen te zijn geschreven in de Nederlandse taal. Verhalen die niet aan de correcte regels van de Nederlandse taal voldoen, worden helaas gediskwalificeerd.

 

9. Elk ingezonden verhaal dient te zijn opgemaakt volgens de richtlijnen. > Toelichting

 

10. Elk deelnemend verhaal dient te worden ingezonden als Microsoft Word DOCX-formaat of als Rich Text Format (RTF). Alle identificerende informatie dient te zijn verwijderd uit de Eigenschappen van het bestand. > Toelichting

 

11. Deelnemende verhalen dienen anoniem beoordeeld te kunnen worden door de jury. De deelnemer dient er voor te zorgen dat op geen enkele wijze titel, inhoud van het verhaal of andere gegevens openbaar worden waardoor de beoordeling van zijn verhaal niet meer anoniem kan gebeuren. Dit op straffe van diskwalificatie. Hierover beslist de organisatie. > Toelichting

 

12. Het auteursrecht van de inzendingen blijft bij de afzonderlijke auteurs.

Terug naar inhoud

 

INZENDEN EN DEADLINE

13. Inzenden voor de Harland Award verhalenwedstrijd kan vanaf 1 oktober 2018.

 

14. De deadline voor de Harland Award verhalenwedstrijd is op 1 november 2018 om 23:59:59. > Toelichting

 

15. Schrijvers sturen hun verhaal naar de organisatie via de methode die door de organisatie openbaar is gemaakt. > Toelichting

 

16. Bij elke inzending moet bekend zijn:

  • titel van het verhaal
  • genre van het verhaal;
  • naam, adres, postcode, woonplaats en land van de auteur(s) van het verhaal. > Toelichting

 

17. De deelnamekosten à € 10 per ingezonden verhaal dienen uiterlijk 1 november 2018 te zijn overgemaakt op de door de organisatie bekendgemaakte wijze. De organisatie houdt rekening met een uiterste afhandelingstermijn van de bank van vijf dagen daarna. > Toelichting

 

18. Voor elk ingezonden verhaal ontvangt de deelnemer zo snel mogelijk een ontvangstbevestiging per e-mail.

Terug naar inhoud

 

WEDSTRIJDVERLOOP

19. De verhalen worden anoniem gejureerd. De identiteit van de schrijver(s) van elk verhaal is tot na het bepalen van de definitieve uitslag van de wedstrijd niet bekend bij de juryleden. > Toelichting

 

20. De uitslag wordt bekendgemaakt tijdens een prijsuitreikingsceremonie op het jaarlijkse Dag van het Fantastische Boek, en gepubliceerd op de officiële website van de Harland Awards. > Toelichting

Terug naar inhoud

 

JURYRAPPORTEN

21. Alle ingezonden en niet gediskwalificeerde verhalen krijgen feedback. > Toelichting

 

22. Iedere deelnemer en medewerker krijgt een juryrapport met daarin de jurybeoordelingen en feedback van alle deelnemende verhalen.

 

23. Het auteursrecht op de inhoud van het juryrapport behoort toe aan de afzonderlijke auteurs (juryleden en organisatie).

Terug naar inhoud

 

SLOTBEPALING

24. Deelname aan de wedstrijd betekent acceptatie van deze reglementen.

 

25. In alle gevallen waarin de reglementen niet voorzien, beslist de organisatie.

Terug naar inhoud

 

Vragen over het reglement? Neem contact met ons op.