Prof. dr. Frank Brandsma is door de organisatie gekozen omwille van zijn academisch profiel dat samengaat met zijn liefde voor verbeeldingsliteratuur. De organisatie is blij dat een jurylid de bril van literatuurwetenschapper op heeft en is benieuwd hoe dit perspectief zich zal verhouden met de vele andere achtergronden van de juryleden die in het conclaaf zetelen. In deze blog stelt Frank Brandsma zichzelf kort voor.

 

Het is fascinerend hoe we in woorden een wereld kunnen oproepen, waarin we ons als lezers helemaal kunnen verliezen. Dat geldt voor de middeleeuwse romans die ik bestudeer en die een hoofs-ridderlijk verleden tot leven brengen, maar natuurlijk bij uitstek ook voor fantasyromans en -verhalen. Je ogen decoderen vreemde streepjes op papier, scherm of perkament en je hoofd maakt er een complete wereld van, met personages die je soms meer kunnen ontroeren dan ‘echte’ mensen.

Om dit tot stand te brengen is niet alleen creativiteit en inlevingsvermogen nodig, maar ook het vinden van een balans tussen het andere of nieuwe en het vertrouwde. Dat laatste vind ik intrigerend: er zijn maar weinig “andere” werelden waarin de personages geen armen en benen hebben, of geen hart, waarin geen wegen zijn of geen dagen. Zwaarden en paarden lijken onmisbare bestanddelen. Het genre fantasy biedt de mogelijkheid dit soort dingen te verkennen en mag daarom ook wel wat meer aandacht krijgen van de highbrow literatuurwetenschap. Dat wordt de laatste jaren beter, vooral met de opkomst van het posthumanisme en het begrip ‘the anthropocene’ (noot van de redactie: begrip dat duidt op de eindigheid van de menselijke periode, waarbij er vanuit gegaan wordt dat hoge(re) machten de wereld van ons gaan overnemen), allebei concepten die in fantasy en sciencefiction al lang en breed zijn verkend. Het is leuk dat de laatste jaren er steeds scripties over fantasy zijn genomineerd voor de prijs voor de beste bachelorscriptie van de opleiding Literatuurwetenschap in Utrecht.

Ik hoop dat de inzendingen in de wedstrijd mij verrassen en nieuwe werelden voor mij openen, waar ik lang in zou willen verblijven.